Iako sadni materijal koristimo prevashodno za našu proizvodnju, određene količine podloga, kalem grančica i pupoljaka dostupne su za prodaju rasadnicima i proizvođačima voća.

KONTAKT

CAPTCHA
Saglasnost za slanje priloženih podataka * Lični podaci koje ste nam dostavili koristiće se isključivo radi stupanja u kontakt sa Vama
Cookie's Policy