Jabuka MM106 daje rod već u drugoj ili trećoj godini, i obično daje viske prinose. Budući da je izuzetno otporna na razne bolesti, svoju širu primenu pronašla je u organskoj proizvodnji voća. 

KONTAKT

CAPTCHA
Saglasnost za slanje priloženih podataka * Lični podaci koje ste nam dostavili koristiće se isključivo radi stupanja u kontakt sa Vama
Cookie's Policy