Biljke se razmnožavaju, baš kao i životinje. Za razliku od životinja, biljke imaju sposobnost da se razmnožavaju na dva načina:
 

a) POLNO RAZMNOŽAVANJE
Seksualno razmnožavanje biljaka je najprirodniji način razmnožavanja. Ženski deo biljke, tučak, oplodi se polenom sa prašnika. Tako nastaje semenka. Ukoliko se ona zasadi, nići će nova biljka.  Ovo je najsigurnija tehnika razmnožavanja sa genetičkog stanovišta. Zahvaljujući mešavini naslednih elemenata roditeljskih biljaka, nastaju nove, otpornije biljke. 


b) BESPOLNO ILI VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE
Bespolno ili vegetativno razmnožavanje zasnovano je na ćelijskoj deobi roditeljske biljke, od koje nastaje nova biljka sa identičnim genetskim karakteristikama. Ovaj tip razmnožavanja izuzetno je koristan ukoliko je potrebno da dobijemo nove biljke u kratkom vremenskom periodu.  Nažalost, ovako nastale biljke nemaju toliku otpornost, kao kada je u pitanju seksualno razmnožavanje.
Bespolno razmnožavanje uglavnom se koristi  za različite tehnike veštačkog razmnožavanja biljaka. Sve ove tehnike su prilično jednostavne za primenu, čak i za početnike. Opišimo ih jednu po jednu:


1) RAZMNOŽAVANJE PUTEM REZNICA
Sastoji se u odsecanju grane biljke, koja se zatim stavi u vodu ili se zasadi u pripremljeno zemljište da pusti korenje. Poželjno je da se za taj proces koristi apikalna grana bogata nodusima, koja treba da se preseče na 10 cm od osnove.  U toku prvih nekoliko nedelja potrebno je zemljište u kom je reznica zasađena kontinuirano zalivati, sve dok se ne formira koren. 

2) RAZMNOŽAVANJE POLOŽNICAMA
Sastoji je u savijanju grane biljke lučno do tla. Zatim se grana zatrpa tako da vrh ostane iznad zemlje. Na taj način dobija se nova biljka, koja može da se odvoji od matične biljke čim se formira korenski sistem. 


3) MARKOTIRANJE
Markotiranje ili vazdušno razmnožavanje primenjuje se kod biljaka sa nesavitljivim granama. Lep i zdrav izdanak matične biljke se na željenoj visini zaseče nožem. Zatim se napravi fišek od plastične folije napunjen zemljom i dobro se uveže oko izdanaka. Kada se nakon nekoliko meseci pojave žilice na zasečenom mestu u zemlji, izdanak se preseče i zasadi.   


4) KALEMLJENJE
Za kalemljenje su potrebne dve biljke. Od  jedne biljke koristi se donji deo sa korenom, koji nazivamo podloga. Od druge biljke uzima se gornji deo koji nazivamo plemka ili pelcer. Ova dva dela se zaseku i sjedine, a njihovim srastanjem nastaje nova biljka. Ova procedura nije baš jednostavna, pogotovo za početnike. Međutim, razmnožavanje kalemljenjem je najsigurniji način da se prenesu najbolje genetske karakteristike obe biljke.


5) RAZMNOŽAVANJE DELJENJEM BOKORA
Sastoji se u mehaničkom deljenju roditeljske biljke na nekoliko jednakih delova. Odabere se odrasla biljka, sa dobro razvijenim podzemnim i nadzemnim delovima. Biljka se ašovom izvadi iz zemljišta, a zatim se razdeli dva ili više delova. Važno je da se tokom procesa deljenja ne ošteti korenski sistem. 

KONTAKT

CAPTCHA
Saglasnost za slanje priloženih podataka * Lični podaci koje ste nam dostavili koristiće se isključivo radi stupanja u kontakt sa Vama
Cookie's Policy